Uitzendarbeid

Om het oneigenlijk gebruik van uitzendarbeid te weren uit de sector, worden uitzendcontracten omwille van tijdelijke vermeerdering van het werk na een periode van zes maanden verplicht omgezet in een contract van onbepaalde duur. De periode dat je gewerkt hebt als uitzendkracht, telt mee als anciënniteit.