Syndicale premie

Het bedrag van de syndicale premie bedraagt € 145.

Je moet de kaart “syndicale premie en aanvullende werkloosheidsuitkeringen” (die je ontvangt van je werkgever ten laatste op 31 december) afgeven aan je vakbond.