Syndicale premie

Het bedrag van de syndicale premie wordt verhoogd als volgt:

  • € 140 voor de premie die betrekking heeft op het jaar 2017 (met uitbetaling vanaf 2018)
  • € 145 voor de premie die betrekking heeft op het jaar 2018 (met uitbetaling vanaf 2019).

Je moet de kaart “syndicale premie en aanvullende werkloosheidsuitkeringen” (die je ontvangt van je werkgever ten laatste op 31 december) afgeven aan je vakbond.