Voorstelling

De sector van de textielrecuperatie groepeert bedrijven die instaan voor het sorteren en verwerken van in gezamelde textiel. De sector staat in voor een 1000-tal jobs. Bij productieafval van de textielindustrie en confectieateliers, wordt het textielafval op basis van samenstelling en kleur gesorteerd om terug in te zetten in de productie van o.a. naaldvilt, isolatiemateriaal, automobielindustrie,… Bij gedragen kledij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  1. draagbare kledij, waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel mogelijk kledij te recupereren en na het sorteren door te verkopen;
  2. Lompen: wat niet herbruikbaar is als kleding, wordt verwerkt tot poetslappen of recuperatiemateriaal.