Eindejaarspremie

Om recht te hebben op een eindejaarspremie, moet je minstens 3 maanden ononderbroken gewerkt hebben in een onderneming uit de sector.

De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar werd verdiend.

De werkgever moet de eindejaarspremie ten laatste tussen 25 december en 30 december betalen.