Koopkrachtpremie

Je ontvangt een koopkrachtpremie indien het bedrijf waar je werkt in 2022 hoge winst of uitzonderlijk hoge winst heeft gemaakt.

  • Hoge winst: de verhouding operationele bedrijfswinst op balanstotaal in 2022 is minstens 1,01x het gemiddelde voor dezelfde verhouding over de jaren 2019 – 2021.
  • Uitzonderlijk hoge winst: de verhouding operationele bedrijfswinst op balanstotaal in 2022 is minstens 1,15x het gemiddelde voor dezelfde verhouding over de jaren 2019 – 2021.

 

De koopkrachtpremie wordt uitbetaald in november 2023.

 

Het bedrag wordt bepaald op basis van het aantal dagen afwezigheid tijdens de refterperiode (van 1 november 2022 t.e.m. 31 oktober 2023) en pro rata het arbeidsregime.

 

Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona, jaarlijkse vakantie, feestdagen, inhaalrust, ADV-dagen, moederschapsrust en geboorteverlof, syndicaal verlof en syndicale opleidingen onder VOV/ BEV zijn gelijkgesteld met gepresteerde dagen.