Persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidskledij

De werkgever moet de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede arbeidskledij of een equivalent ervan ter beschikking van de werknemers stellen.