Lonen

Baremalonen

In het paritair subcomité voor de terugwinning van lompen bestaan er 6 categorieën. Dit zijn de baremieke lonen, de effectieve lonen in jouw bedrijf kunnen hoger zijn.

Wat het stukwerk betreft, is er een verhoging toegekend van 7% berekend op basis van het minimumloon (6 op 10). Voor het werken in dubbele ploeg bedraagt de ploegentoeslag 7,625% van het bruto basisuurloon. De ploegentoeslag voor het werk in de nachtploeg is 18% van het bruto basisuurloon.

Indexering van de lonen

De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer.

De lonen worden aangepast op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de twee voorgaande maanden een verschil van 2% vertoont met het referte-indexcijfer.