Lonen

Baremalonen

In het paritair subcomité voor de terugwinning van lompen bestaan er 6 categorieën. Dit zijn de baremieke lonen, de effectieve lonen in jouw bedrijf kunnen hoger zijn.

Bedrag van de baremieke uurlonen in de sector op 01.05.2022:

 

 

Traditionele textielrecuperatie

Textielrecuperatie voor automobiel (vanaf 5 jaar anciënniteit)

Loongroep 1

€ 15,5028

€ 18,0919

Loongroep 2

€ 14,7957

€ 16,3474

Loongroep 3

€ 14,4026

€ 15,5165

Loongroep 4

€ 14,3174

€ 14,7507

Loongroep 5

€ 13,4272

€ 14,3036

Loongroep 6

€ 13,2154

Niet van toepassing

 

Dit zijn sectorale barema’s. De effectieve lonen in jullie bedrijf kunnen hoger liggen.