Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

In de periode 2017-2018, kan je in de sector van de textielrecuperatie gebruik maken van de volgende regelingen:

  • SWT 60 jaar: tot 31/12/2017 kan men in de sector toetreden tot de SWT 60 jaar mits een loopbaan van:
    • voor mannen: 40 jaar
    • voor de vrouwen een loopbaan van 31 jaar (in 2015), van 32 jaar (in 2016) en van 33 jaar (in 2017). Indien je voor dit stelsel in aanmerking komt, kan je ook je rechten laten vastklikken.
  • SWT na 40 jaar loopbaan op 58 jaar (in 2017) of op 59 jaar (in 2018)
  • SWT na 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018)
  • SWT na 33 jaar loopbaan bij zwaar beroep op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018)
  • SWT na 35 jaar loopbaan bij zwaar beroep op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018)
  • SWT 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor sommige mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen
Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdelingssecretariaat.