Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

In de periode 2019-2020 en tot juni 2021, kan je in de sector van de textielrecuperatie gebruik maken van de volgende regelingen:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, CAO 17)  mits een loopbaan van:
    • voor mannen: 40 jaar
    • voor de vrouwen een loopbaan van 35 jaar (in 2019), van 36 jaar (in 2020) en van 37 jaar (in 2021)
  • SWT 59 jaar na 40 jaar loopbaan
  • SWT 59 jaar bij nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden)
  • SWT 59 jaar zware beroepen (35 jaar beroepsverleden)
  • SWT 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor sommige mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (enkel in de periode 2019-2020).