Werfovername

De regels hieronder zijn van toepassing op alle segmenten behalve waardentransport:

  • Iedereen stapt over mits 3 maanden anciënniteit op het contract, minstens 50% van de contractuele uren en geen aanvaarding van herklassering in de oude onderneming
  • Behoud van het aantal uren. Behoud van tewerkstelling op hetzelfde commerciële contract en op dezelfde werf.
  • Ook personen in tijdskrediet en langdurig zieken
  • Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst.
  • Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends en de overuren op jaarbasis
  • Behoud 7de gepresteerde feestdag (mits bewijs)
  • Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatieen andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

Er bestaat eveneens een specifiek systeem van overgang van contract voor het segment CIT.