Verplaatsingskosten

Je hebt recht op verplaatsingsvergoeding voor alle verplaatsingen (dus zowel woonplaats-klant als klant-klant) en voor alle vervoersmiddelen en dit vanaf 1 kilometer.

Van je woonplaats naar klant / van klant naar je woonplaats:

  • Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5de van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand. Deze bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. (Zie tabel hieronder voor verplaatsingsvergoedingen).
  • Wie zich met het openbaar vervoer verplaatst, krijgt een tussenkomst gelijk aan 90% van de kost van het sociaal abonnement voor dezelfde afstand, met een maximum van 100% van de kostprijs van de kaart.
  • Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,25/km sinds 1 juni 2022 (voordien was het €0,23).

Tussen 2 klanten:

  • Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.
  • Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op €0,28/km sinds 1 juni 2022 (na het sociaal akkoord). Voordien was het € 0,13/km indien minder dan 15 km en €0,15/km, indien meer dan 15 km tussen 2 klanten.
  • Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,25/km sinds 1 juni 2022 (voordien was het €0,23).

In opdracht van de klant bij boodschappen:

Er wordt een verplaatsingsvergoeding toegekend voor alle vervoersmiddelen vanaf een minimale afstand van 1 km. Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald.

Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, heeft recht op dezelfde vergoeding als de ambtenaren. Op 1 januari 2023 werd het bedrag aangepast naar € 0,4259 per kilometer.

Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,25/km sinds 1 juni 2022 (voordien was het €0,23).