Voorstelling

De sector dienstencheques telde in 2016 1.810 actieve dienstencheque-ondernemingen in België. In totaal werken er al meer dan 140.000 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) in de sector. Het stelsel van de dienstencheques, gestart in 2004, maakt het mogelijk voor particulieren om een erkende onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard. De dienstverlening gebeurt bijna uitsluitend bij mensen thuis, dat is voor de werknemers hun werkvloer. De loon- en arbeidsvoorwaarden liggen vast in een sectoraal akkoord. We proberen om de 2 jaar die loon en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.