Vorming nieuwe medewerkers

In het kader van het sectoraal akkoord inzake opleiding van de nieuwe dienstenchequewerknemers zal het Vormingsfonds voor Dienstencheques middelen vrijmaken voor de minimale verplichte 9 u. (en maximaal 18 u.) opleidingen voor nieuwe dienstenchequemedewerkers.

Welke dienstenchequemedewerkers komen in aanmerking?

Nieuw aangeworven medewerkers die een opleiding starten binnen de 6 maand na start van het eerste arbeidscontract dienstencheques bij hun werkgever en die 6 maanden vóór deze arbeidsovereenkomst niet gewerkt hebben met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

  • Enkel extern of intern georganiseerde opleidingen komen in aanmerking. Opleidingen en coaching op de werkvloer worden niet opgenomen in dit systeem.
  • De opleidingen dienen één van onderstaande onderwerpen te behandelen:
  • Ergonomie
  • Klantgericht werken
  • Huishoudelijk strijken
  • Werkorganisatie bij de klant
  • Producten- en materialenkennis
  • Preventie en veiligheid