Vorming nieuwe medewerkers

In het kader van het sectoraal akkoord inzake opleiding van de nieuwe dienstenchequewerknemers zal het Vormingsfonds voor Dienstencheques middelen vrijmaken voor de minimale verplichte 9 u. (en maximaal 18 u.) opleidingen voor nieuwe dienstenchequemedewerkers.

Welke dienstenchequemedewerkers komen in aanmerking?

Enkel dienstenchequemedewerkers die nog nooit in PSC 322.01 tewerkgesteld werden, komen in aanmerking voor de opleidingssubsidies. Het opleidingstraject van min. 9u tot max.18u is een verplichting voor deze nieuw aangeworven medewerkers.

Het gaat hier om nieuw aangeworven medewerkers die een opleiding starten binnen de 6 maanden na aanvang van het eerste arbeidscontract dienstencheques bij hun werkgever. Het gehele opleidingstraject dient beëindigd te zijn binnen de 9 maanden.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

  • Enkel extern of intern georganiseerde opleidingen komen in aanmerking. Opleidingen en coaching op de werkvloer worden niet opgenomen in dit systeem.
  • De opleidingen dienen één van onderstaande onderwerpen te behandelen:
  • Ergonomie
  • Klantgericht werken
  • Huishoudelijk strijken
  • Werkorganisatie bij de klant
  • Producten- en materialenkennis
  • Preventie en veiligheid