Aandachtspunten

Hieronder lijsten we een aantal zaken op waarover we geregeld problemen vaststellen.

Afwezigheid van de klant

Indien de klant afwezig is, waardoor je niet kan beginnen werken, moet je toch betaald worden voor de voorziene uren.

Toegelaten activiteiten

De toegelaten activiteiten zijn huishoudelijke hulp.

Het gaat over hulp, bij een in België wonende klant, die:

 • ofwel verricht wordt in het huis van die klant
  • schoonmaak van de woning
  • lappen van de ramen
  • strijken
  • wassen
  • kleine herstellingen (bv. naaiwerk)
  • bereiden van maaltijden
 • ofwel verricht wordt buiten het huis van die klant
  • boodschappen doen voor klant
  • strijken met inbegrip van kleine herstellingswerken voor die klant in een lokaal van de werkgever
  • een mindermobiel of bejaard persoon vervoeren

Opgelet: het onderhouden van gemeenschappelijke delen van een gebouw of het poetsen van bijvoorbeeld de wachtzaal van een dokter zijn niet toegelaten; schilderen, behangen of de tuin onderhouden evenmin.

Meer of minder uren werken ?

Werk je deeltijds en heb je naast je loon recht op een bijkomende uitkering van de RVA (de inkomensgarantie-uitkering IGU), een leefloon of financiële sociale hulp van het OCMW ?

EN

Biedt jouw werkgever je meer uren aan? Let op: je mag dit niet zomaar weigeren !

Als je weigert, kan je je bijkomende uitkering verliezen. Neem zeker eerst contact op met jouw ABVV-kantoor.

Slachtoffer van een arbeidsongeval: wat te doen ?

 • Breng uw werkgever (eventueel telefonisch) onmiddellijk op de hoogte (ook al wordt het werk niet onderbroken). Die eerste stap is erg belangrijk, ook al is die alleen maar mondeling : daarna moet alles ook nog eens op papier gezet worden!
 • Bezorg een zo duidelijk mogelijk beschrijving van de situatie, die aanleiding gaf tot jouw ongeval. Vermeld de eventuele namen van de getuigen, zowel zij die het ongeval hebben gezien (rechtstreekse getuigen) als zij met wie je erover hebt gepraat (onrechtstreekse getuigen).
 • Laat de letsels zo snel mogelijk vaststellen door een arts. Breng ook je ziekenfonds op de hoogte.