Verplaatsingstijd

Het is niet uitzonderlijk dat je op één dag bij 2 klanten werkt.

Indien de tijd tussen 2 klanten minder dan 2 uur bedraagt en de afstand tussen beide klanten meer dan 1 km bedraagt, bestaat er een vergoeding voor de tijd die je verliest bij de verplaatsing tussen de 2 klanten.

Sinds 1 mei 2020 bedraagt deze vergoeding €0,10/km met een minimum van €0,62 per verplaatsing (voor 1 mei 2020 was dit nog € 0,60 per verplaatsing).