Verplaatsingstijd

Het is niet uitzonderlijk dat je op één dag bij 2 klanten werkt.

Indien de tijd tussen 2 klanten minder dan 2 uur bedraagt en de afstand tussen beide klanten meer dan 1 km bedraagt, bestaat er een vergoeding voor de tijd die je verliest bij de verplaatsing tussen de 2 klanten.

Sinds 1 juli 2017 bedraagt deze vergoeding €0,10/km met een minimum van €0,59 per verplaatsing (en vanaf november €0,60 per verplaatsing).