Verplaatsingstijd

Het is niet uitzonderlijk dat je op één dag bij 2 klanten werkt.

Indien de tijd tussen 2 klanten minder dan 2 uur bedraagt en de afstand tussen beide klanten meer dan 1 km bedraagt, bestaat er een vergoeding voor de tijd die je verliest bij de verplaatsing tussen de 2 klanten.

Sinds 1 mei 2020 bedraagt deze vergoeding €0,10/km met een minimum van €0,62 per verplaatsing.

Vanaf 1 oktober 2021 bedraagt deze vergoeding €0,10/km met een minimum van €0,63 per verplaatsing .

Vanaf 1 februari 2022 bedraagt deze vergoeding €0,11/km met een minimum van €0,64 per verplaatsing .

Vanaf 1 april 2022 bedraagt deze vergoeding €0,11/km met een minimum van €0,65 per verplaatsing .

Vanaf 1 juni 2022 bedraagt deze vergoeding €0,11/km met een minimum van €0,67 per verplaatsing .

Vanaf 1 oktober 2022 bedraagt deze vergoeding €0,11/km met een minimum van €0,68 per verplaatsing .

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze vergoeding €0,12/km met een minimum van €0,71 per verplaatsing .