Vakbondsvertegenwoordiging

In elk dienstenchequebedrijf met minstens 20 werknemers kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht.

De vakbondsafvaardiging is op het bedrijf de vertegenwoordiger van het personeel en de gesprekspartner met de werkgever in verband met informatie , problemen, overleg over de arbeidsorganisatie …

Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met je plaatselijke afdeling van het ABVV.