Post-nataal verlof

Wat? Onbezoldigd verlof met een duurtijd van 1 tot max. 12 maanden.

Voor wie? Voor alle kersverse ouders.

Wanneer aanvragen? Ten minste 1 maand vóór de start van het postnataal verlof. Het verlof moet ten laatste 1 jaar na de geboorte ingaan.

Hoe aanvragen? Je licht je werkgever schriftelijk in met vermelding van de duur van het postnataal verlof. Je bezorgt je werkgever een attest van geboorte vóór de aanvang van het postnataal verlof.

Wat als je je verlof vroeger wenst te beëindigen dan eerst voorzien?

Je kan hiervoor een schriftelijke vraag stellen aan je werkgever. De werkgever kan deze vraag maximum 1 maand uitstellen. Dus na maximum 1 maand kan je opnieuw aan de slag. Weet wel dat de rest van je postnataal verlof dan wel verloren gaat.

Kan je het postnataal verlof in een deeltijds regime opnemen? Ja, dat kan! Dan kan je je verlof zelfs gedurende maximum 2 jaar spreiden. De afspraken omtrent het uurrooster worden dan in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Dit verlof komt bovenop het reeds bestaande moeder-of vaderschapsverlof. Het kan vooral interessant zijn voor werknemers die (nog) geen recht hebben op ouderschapsverlof of tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind (= verlofstelsels waarbij je wél een RVA-vergoeding krijgt).

Let op: gezien het om onbetaald verlof gaat, tellen deze periodes ook niet mee voor de opbouw van je sociale rechten (pensioen, ziekte, werkloosheid)