Eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie indien je in de periode van juli vorig jaar tot - juni van het huidige jaar, 30 dagen hebt gewerkt in een dienstenchequeonderneming vanaf 2022 dankzij het sectorakkoord. (vroeger waren het 65 dagen)

De eindejaarpremie bedraagt 4,50 % van het loon dat je verdiende in de periode juli-juni.

Voorbeeld : de eindejaarspremie wordt berekend op basis van jouw loon dat je verdiende in de periode van juli van het voorgaande jaar tot juni van het lopende jaar.

De periode van zwangerschapsverlof is gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Voor de berekening of je al dan niet 30 dagen hebt gewerkt, tellen maximaal 26 dagen economische werkloosheid mee als gewerkte dagen.