Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht de afwezigheden toe te staan die hierna worden opgesomd. Hij moet het normale loon betalen.

De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, zijn:

REDEN VAN AFWEZIGHEID DUUR VAN AFWEZIGHEID

Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

Dag van het huwelijk of het aangaan van het samenlevingscontract.

De geboorte van een kind van de werknemer.

De werknemer heeft recht op tien dagen. Voor drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende 7 dagen een uitkering van de mutualiteit.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner van de werknemer of van zijn kind of van een kind van de echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner

Tien dagen, waarvan:

- drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis,

- zeven dagen te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner

Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner.

  • die bij de werknemer inwoont: twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.
  • die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet, voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.