Overuren

Voor de bedrijven die minder dan 50 arbeiders tewerkstellen:

•     de grens van uren boven de gemiddelde arbeidsduur bedraagt gedurende de referteperiode 156 uur;
•     het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust bedraagt 143 uur. 

Voor de bedrijven die 50 of meer arbeiders tewerkstellen: 

  • de grens van uren boven de gemiddelde arbeidsduur gedurende de referteperiode bedraagt 156 uur;
  • het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust bedraagt 143 uur, voor zover hierover een bedrijfs-cao wordt gesloten, welke wordt verzonden aan de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. De in dat verband reeds bestaande ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten worden verlengd.