Minimumploegenpremies

Minimumploegenpremie voor arbeid met nachtprestaties: 

Cao 49 van de NAR voorziet voor alle werknemers, die in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur werken, een vergoeding van € 1,26/uur die bovenop het loon van de werknemer wordt betaald voor de uren die volgens deze regeling werden gepresteerd.

De vergoeding bedraagt € 1,52/uur voor de werknemers van minstens 50 jaar.

Deze vergoeding is gekoppeld aan de index.