Loonindexering

De minimumuurlonen van de sector worden geïndexeerd. Indien de prijzen stijgen, worden de lonen telkens met 2% aangepast. Dat gebeurt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze als voor de sociale uitkeringen.
 
Als je loon hoger is dan het minimumloon is er geen automatische indexering, tenzij dit voorzien is in je ondernemings-cao. Het ABVV blijft strijden voor een automatische indexering van alle reële lonen, zoals in de meeste andere sectoren.

Bedrijven waarin geen loonindexering bestaat en waarin de lonen hoger zijn dan de minimumuurlonen

  • Het uurloon verhoogt met 0,4% op 1 december 2021.
    Mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die op ondernemingsvlak werden of worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.
  • Het uurloon (referentie 31/12/2020) wordt verhoogd met 2,85% op 1 januari 2022.
    Mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/ en of andere voordelen die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.