Tijdskrediet

Tijdskrediet met motief

Een sectorale cao voorziet het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief voor max. 24 maanden.

Voor arbeiders met een anciënniteit van 8 jaar of meer in het bedrijf:

Recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor een periode van maximum 36 maanden (vorming) en maximum 51 maanden (andere motieven).
De algemene (interprofessionele) systemen van tijdskrediet zijn eveneens van toepassing in de sector.

De Vlaamse aanmoedigingspremies

De arbeiders die van tijdskrediet gebruik maken, kunnen genieten van de Vlaamse aanmoedigingspremies, voor zover zij voldoen aan alle voorwaarden die deze premies als volgt bepalen: 

Tijdskrediet: 

  • Aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet. 
  • Aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet.

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.