Lonen

Verhoging van het minimumloon en van het effectieve uurloon met 0,4% vanaf 1 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 (na indexering) bedragen de minimumlonen:

 

Uurloon

Leeft.

Anciënn.

Cat.

38U

39U

40U

18 jaar

 

1

€ 10,4260

€ 10,1586

€ 9,9047

19 jaar

6 maanden

2

€ 10,7026

10,4282

€ 10,1675

20 jaar

12 maanden

3

€ 10,8255

€ 10,5479

10,2842

22 jaar

24 maanden

4

€ 10,9269

€ 10,6467

€ 10,3806

22 jaar

36 maanden

5

€ 10,9597

€ 10,6786

10,4117

Loonindexering

Deze minimumuurlonen van de sector volgen de index. Indien de prijzen stijgen, worden de lonen aangepast, telkens met sprongen van 2 %. Dat gebeurt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze als voor de sociale uitkeringen. Deze indexeringen worden in onze publicaties op onze website meegedeeld. 

In onderstaande pdf vind je steeds een nauwkeurig overzicht van de meest recente lonen.

Als je loon hoger is dan het minimumloon is er geen automatische indexering, tenzij dit voorzien is in je ondernemings-cao. Het ABVV blijft strijden voor een automatische indexering van alle reële lonen, zoals in de meeste andere sectoren.