Lonen

Loonindexering

Deze minimumuurlonen van de sector volgen de index. Indien de prijzen stijgen, worden de lonen aangepast, telkens met sprongen van 2 %. Dat gebeurt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze als voor de sociale uitkeringen. Deze indexeringen worden in onze publicaties op onze website meegedeeld. 

In onderstaande pdf vind je steeds een nauwkeurig overzicht van de meest recente lonen.

Als je loon hoger is dan het minimumloon is er geen automatische indexering, tenzij dit voorzien is in je ondernemings-cao. Het ABVV blijft strijden voor een automatische indexering van alle reële lonen, zoals in de meeste andere sectoren.