Lonen

Deze minimumuurlonen van de sector volgen de index. Indien de prijzen stijgen, worden de lonen aangepast, telkens met sprongen van 2 %. Dat gebeurt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde wijze als voor de sociale uitkeringen. Deze indexeringen worden in onze publicaties op onze website meegedeeld. Als je loon hoger is dan het minimumloon, is er geen automatische indexering, tenzij dit voorzien is in je ondernemings- cao. 

Meer informatie