Voorstelling

Arbeid(st)ers die niet kunnen ondergebracht worden in een welbepaalde sector vallen onder het PC 100, het aanvullend PC voor arbeid(st)ers. Dit paritair comité groepeert dus de meest diverse sectoren en bedrijvigheden. In het totaal gaat dit over 24.092 arbeiders uit 8.414 bedrijven. Tot op heden moeten zij het stellen met de loon- en arbeidsvoorwaarden die de algemene wetten en de interprofessionele overeenkomsten opleggen, de strikte minima dus. Er wordt nu voor het eerst in 40 jaar onderhandeld voor een CAO geldig voor alle werknemer(ster)s van PC 100, afspraken die hun situatie zal verbeteren.