Vergoeding in geval van arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval betaalt de verzekering in principe 90 % van je loon. Het fonds vult de vergoeding aan met 1/9de van de bruto-vergoeding uitbetaald door de verzekeraar.

Deze aanvullende sectorale vergoeding wordt maximum gedurende 12 maanden per ongeval betaald.

Voor dodelijke arbeidsongevallen geldt een specifieke regeling: de weduwe/weduwnaar of gelijkgestelde ontvangt € 5.000.