Parkeerkosten

De werkgever moet je parkeerkosten, die verband houden met het werk, terugbetalen:

• indien jij je met een bedrijfsvoertuig verplaatst;

• of indien jij je met de eigen wagen, op vraag van de werkgever, verplaatst.

Bewaar de betaalbewijzen! Je moet de gemaakte kosten aantonen door de tickets aan de werkgever te bezorgen tegen de 15de van de volgende maand.