Forfaitaire vergoeding smartphone

In het kader van de wettelijke verplichting van aanwezigheidsregistratie zal je vanaf 1 januari 2024, ter compensatie van het gebruik van je privésmartphone en data, een forfaitaire vergoeding van € 7 per maand ontvangen van je werkgever. 

Opgelet: deze vergoeding kan niet geproratiseerd worden!

Ook als de aanwezigheidsregistratie (nog) niet 
via een app op je smartphone gebeurt, zal jouw werkgever je deze vergoeding moeten geven wanneer je regelmatig gebruik maakt van je privésmartphone op zijn vraag (bv.: wanneer 
je whatsapp gebruikt of werkgerelateerde 
sms’en moet sturen of zo werkinstructies ontvangt). Belangrijk: geniet je van deze onkostenvergoeding voor het gebruik van de smartphone, dan moet je ook bereid zijn om eventuele apps van de werkgever te gebruiken.