Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, zijn mogelijk:

  • SWT 60 jaar voor 2017
  • SWT 62 jaar vanaf 1 januari 2018
  • SWT 58 jaar – 40 jaar beroepsverleden voor 2017
  • SWT 59 jaar – 40 jaar beroepsverleden voor 2018
  • SWT 58 jaar – zwaar beroep voor 2017
  • SWT 59 jaar – zwaar beroep voor 2018
  • SWT 58 jaar – 33 jaar beroepsverleden – 20 jaar nacht voor 2017
  • SWT 59 jaar – 33 jaar beroepsverleden – 20 jaar nacht voor 2018
  • SWT 58 jaar – 35 jaar beroepsverleden – medische reden

Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of ABVV-afdeling voor meer informatie.