Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk:

• SWT 62 jaar: - mannen: 40 jaar loopbaan, - vrouwen: 35 jaar in 2019 en 36 jaar in 2020.

• SWT 59 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan.

• SWT 59 jaar en 35 jaar beroepsverleden en minimum 20 jaar nachtarbeid. (59 jaar en 5 jaar zwaar werk in de loop van de laatste 10 jaren of 7 jaar zwaar werk in de laatste 15 jaren.)

• SWT 59 jaar en 35 jaar zwaar werk. Zwaar werk bestaat uit het werk in onderbroken diensten of wisselende ploegen of prestaties met nachtarbeid. 

• SWT omwille van medische redenen: 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan

Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of ABVV-afdeling voor meer informatie.