Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk:

  • SWT 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan;
  • SWT 60 jaar en 33 jaar beroepsverleden en minimum 20 jaar nachtarbeid;
  • SWT 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (zwaar werk, volgens de definitie van de RVA, bestaat uit het werk in onderbroken diensten of wisselende ploegen of prestaties met nachtarbeid);
  • SWT omwille van medische redenen: 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan.

Er bestaat in de sector een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid (conform cao 168 en 169 van de NAR).

Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of ABVV-afdeling voor meer informatie.