Landingsbanen

In de sector heb je vanaf 55 jaar recht op een 4/5de landingsbaan en vanaf 55 jaar op een halftijdse vermindering (met bijkomende uitkering vanuit het sociaal fonds).

De voorwaarde is dat je over een beroepsloopbaan van 35 jaar of zwaar werk beschikt.

In de sector wordt een bijkomende vergoeding toegekend. Het bedrag is, bij een halftijdse landingsbaan, vastgelegd op € 212,28 voor werknemers die voltijds werken (€ 159,21 voor werknemers die minstens 3/4de werken). Bij een 4/5de landingsbaan is dit bedrag € 84,91 (bedragen 2023).