Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 9% van het bruto jaarloon en wordt ieder jaar in december betaald.

Wanneer heb je er recht op?

  • Je moet minstens 60 gewerkte of gelijkgestelde dagen hebben in de sector tijdens de referteperiode (De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar);
  • of een brutoloon verdiend hebben van ten minste ā‚¬2250 tijdens de referteperiode (bedrag 2017).

De referteperiode loopt van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar.

Dagen van zwangerschapsrust worden gelijkgesteld als gepresteerde dagen. De gelijkstelling van de zwangerschapsrust gebeurtĀ gedurende maximum 90 dagen per zwangerschapsrust.

Er is een aparte regeling voor:

  • gepensioneerden,
  • bruggepensioneerden (SWT)
  • oudere werklozen
  • arbeiders en arbeidsters die ontslagen zijn wegens economische reden.

Zij hebben ook recht op de eindejaarspremie wanneer ze die het jaar voordien al ontvangen hebben.

Procedure:

  • Vanaf 2022 worden de eindejaarspremie en de syndicale premie voor de sector schoonmaak (P.C. 121) eenvoudiger en automatisch betaald.
  • Wie nieuw is in de sector of veranderd is van vakbond moet ons wel nog een papieren betalingstitel bezorgen. Je krijgt in dit geval een attest toegestuurd vanaf 6 december.
  • Meer uitgebreide informatie is te vinden op onze website:Ā https://www.accg.be/.../20221021-vereenvoudigde-betaling...