Verplaatsingskosten en mobiliteit

Woon-werkverplaatsing 
  • Gemeenschappelijk openbaar vervoer: jouw werkgever moet altijd 100% van de prijs van het abonnement terugbetalen;
  • Eigen vervoer: 95% van de prijs van de treinkaart NMBS voor het overeenkomstig aantal kilometers (zie tabel 'bedrag van de patronale tussenkomst - eigen vervoermiddel hieronder)). Om het dagbedrag te bepalen wordt het maandbedrag vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 65. Ben je tewerkgesteld in onderbroken diensten, dan heb je recht op een tussenkomst ten laste van de werkgever voor elke dienst.
  • Fiets (al dan niet elektrisch aangedreven): je werkgever is een fietsvergoeding van € 0,27/kilometer (heen en terug, vanaf de eerste kilometer) verschuldigd.
Mobiliteitsvergoeding (vanaf 1 januari 2024) (verplaatsingstijd) 

Voor de verplaatsing van de zetel van het bedrijf (of de plaats van afspraak) naar de werf bij gebruik van een eigen vervoermiddel of bij gebruik bedrijfswagen (met uitzondering ruitenwassers): 

  • € 0,0790/km;
  • chauffeur van personeel: € 0,1579/km.

Ook de verplaatsing met de bedrijfswagen van de woonplaats naar de eerste werf en van de laatste werf naar de woonplaats wordt vergoed via de mobiliteitsvergoeding. 

Vergoeding voor de verplaatsing van de ene werf naar de andere (vergoeding van de nodige tijd) (tussenwerfvergoeding)

Wanneer je op verschillende opeenvolgende werven aanwezig moet zijn, wordt de tijd om zich van de ene werf naar de andere te verplaatsen, vergoed. Die vergoeding bedraagt forfaitair € 0,1040/km, met een minimum van € 2,08/verplaatsing (bedragen vanaf 01/07/2024). 

Opgelet: deze vergoeding geldt niet voor de ruitenwassers, de afvalophaling en de industriële reiniging (categorie 8) en wanneer er meer dan drie uur ligt tussen het eind van de vorige werf en het begin en dat de afgelegde weg één kilometer niet overstijgt. 

Voor werknemers zonder vaste werkplaatsen of zonder vaste prestatie-uren en die verschillende, onmiddellijk opeenvolgende werven in cascade moeten bedienen, vangt de in uurloon betaalde arbeidstijd aan vanaf de start van de eerste werf en eindigt bij het einde van de laatste werf. 

Kosten bij verplaatsing van de ene werf naar de andere 

Als jij je op verzoek van de werkgever verplaatst van de ene naar de andere werf met je eigen wagen, heb je recht op het tarief van de staat (€ 0,4269 /km (tarief van de staat Q1-2024)) voor het gebruik van de eigen wagen. Dit geldt ook wanneer geen openbaar vervoermiddel beschikbaar is om zich binnen de voorziene tijd tussen werven te verplaatsen of wanneer de werknemer zich dient te verplaatsen met arbeidsmiddelen, die hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren, en niet beschikt over een wagen van de werkgever.