Werfovername

Een onderneming die een werf overneemt, moet het personeel met minstens negen maanden anciënniteit op de werf mee overnemen.

Arbeiders krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder proefperiode, met behoud van hun anciënniteit en van hun aantal werkuren. Zij mogen niet ontslagen worden om economische redenen, en hun arbeidsuren mogen niet verminderen, gedurende een periode van zes maanden op een werf.

Arbeiders in voltijds tijdskrediet blijven in de “uittredende” onderneming. Hun vervanger (mits negen maanden anciënniteit) gaat over naar de “intredende” onderneming, met een contract van onbepaalde duur.

De arbeider met halftijds of 4/5de tijdskrediet kan naar de “intredende” onderneming overgaan, op voorwaarde dat zijn prestaties op de overgenomen werf het totaal uitmaken van zijn halftijdse of 4/5de betrekking. Zo niet blijft hij bij het uittredende bedrijf.

Arbeiders die langer dan zes maanden ziek zijn, blijven bij de “uittredende” onderneming.

Voor de ploegbazen en de brigadiers: wanneer zij hun functie niet behouden in het nieuwe contract is er een opzegtermijn volgens hun anciënniteit.