Kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 januari 2024 heb je als werknemer recht op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.  
Deze toeslag bedraagt € 2 per begonnen opvangdag per kind (max. 150 opvangdagen/kind/jaar) en wordt één keer per jaar (vanaf 2025) door het sociaal fonds (SFSOO) betaald op basis van de opvangkosten van het jaar voordien. 

Voorwaarden 
  • Je legt voor alle begonnen opvangdagen een fiscaal attest voor dat van een erkend kinderdagverblijf of een erkende naschoolse opvang is.
  • Je moet, in het jaar waarvoor je de aanvraag indient, effectief gewerkt hebben voor een schoonmaakonderneming (PC 121).

Belangrijk: het recht op bijdrage loopt t.e.m. het jaar waarin je kind 12 jaar wordt.