Vergoeding voor overnachting en maaltijden

Wanneer je voor het werk genoodzaakt bent om buitenshuis te logeren, moet de werkgever voor overnachting en maaltijden zorgen.

De werkgever kan ook een forfaitaire vergoeding betalen per dag van € 16,7095 voor overnachting en € 31,0285 voor maaltijden (bedragen vanaf 01/07/2022).