Ambulante medische kosten

Werknemers (onder PC 121) met minstens drie maanden anciënniteit zijn, zonder medische formaliteiten, aangesloten bij een sectorale ambulante verzekering die tussenkomt in kosten van gezondheidszorgen die niet aan hospitalisatie gekoppeld zijn.

‘Kosten van gezondheidszorgen’ kunnen zijn:

medische en paramedische erelonen, medische analyses en medische beeldvorming, orthopedische toestellen en medische prothesen, geneesmiddelen, para farmaceutische producten en behandelingen in het kader van orthodontie (enkel de behandeling, niet de prothesen) op voorwaarde dat de kosten zijn voorgeschreven door een arts in het kader van de curatieve behandeling van een gezondheidsprobleem.

De tussenkomst bedraagt 50 % van de kosten van ambulante verzorging, met een globaal plafond gelijk aan € 185 per jaar en per verzekerde (geldig van 1 juli tot 30 juni van elk jaar). Voor orthodontiebehandelingen is de tussenkomst voorzien gedurende maximaal vijf jaar per verzekerde.

De verzekerde neemt een eigen risico ten laste dat forfaitair is vastgesteld op € 25. Dit is in voorkomend geval verschuldigd per verzekerde en per verzekeringsjaar.