PC 114 - Eisenbundel 2019-2020

Het startschot van de onderhandelingen voor de sectorale CAO 2019-2020 werd gegeven met de toelichting van de gemeenschappelijke eisenbundel. 

Wij houden jullie op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.