Sectoraal pensioenfonds

Vanaf 1 januari 2008 wordt door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector voor elke actieve diamantbewerker een bijdrage gestort in het sectoraal pensioenfonds. Deze overeenkomst werd gesloten met de verzekeringsmaatschappij AXA. 

In 2018 is deze bijdrage gelijk aan:

  • 3 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders jonger dan 56 jaar
  • 9 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders van 56 jaar en ouder. 

Elk jaar, begin juni, zal elke diamantbewerker een individuele pensioenfiche ontvangen, zodat hij kan opvolgen hoe de aangroei van het aanvullend pensioen eruitziet.