Hospitalisatieverzekering

Principe
Vanaf 1 januari 2000 bestaat er een sectorale hospitalisatieverzekering. Er werd door het Intern Compensatiefonds een overeenkomst gesloten met een verzekeringsmaatschappij. Een onderscheid wordt gemaakt tussen actieven en (brug)gepensioneerden. 

Actieven
Iedere actieve diamantbewerker valt onder die verzekering en verwerft dezelfde rechten. Het gaat om de terugbetaling van de (bijkomende) medische kosten bij hospitalisatie en erkende chronische ziekten die niet gedekt zijn door de mutualiteit. Iedere gerechtigde ontvangt individueel uitleg over deze verzekering. Er is geen franchise. De berekening gebeurt op basis van een eenpersoonskamer. 

(Brug)gepensioneerden
Vanaf 1 januari 2016 moet de diamantbewerker die op brugpensioen of pensioen gaat, zelf het nodige doen om zichzelf en zijn gezinsleden aan te sluiten op de hospitalisatieverzekering. Hij/zij dient dit te doen binnen de drie maanden (bij brugpensioen) of binnen de 12 maanden (bij pensioen). De hospitalisatieverzekering blijft gratis voor de werknemer en de gezinsleden dienen (verder) de premie te betalen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn als volgt:

  • de bruggepensioneerden die een beroeps-loopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar vóór hun brugpensioen ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt;
  • de gepensioneerden die een beroepsloop-baan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan ze, tijdens de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt. 

Het ABVV is erin geslaagd om vanaf 1 april 2012 de franchise te laten afschaffen. Er is vanaf dan een onmiddellijke terugbetaling van de hospitalisatiekosten.

De berekening gebeurt op basis van een tweepersoonskamer.