Vakantiegeld

Het zomervakantiegeld wordt begin juli door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid uitbetaald. Het uittreksel met de berekening wordt begin juni opgestuurd. Het wintervakantiegeld ontvang je begin december. 

Het vakantiegeld bedraagt 16,18% (12% zomervakantie, 4,18% wintervakantie) van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%. Bij dat bedrag moet ook het fictief loon voor de gelijkgestelde dagen geteld worden. Het gaat hier o.a. om dagen ziekte en tijdelijke werkloosheid.