Outplacement

Elke werknemer van 45 jaar of ouder die ontslagen wordt, heeft recht op outplacement in zijn zoektocht naar werk. In de diamantsector kan de werkgever de organisatie en de betaling van het outplacement laten regelen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD). 

Werknemers die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, zijn verplicht op dit outplacement-aanbod in te gaan. Zoniet riskeren zij hun werkloosheidsuitkering te verliezen. 

Vervoerskosten bij outplacement
Diamantbewerkers die outplacement volgen, krijgen hun verplaatsing van en naar het outplacementbureau vergoed. Het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD) stelt hiervoor een aanvraagformulier ter beschikking.