Anciënniteitspremie

Om te kunnen genieten van een anciënniteitspremie, moet je een minimum aantal jaren in dienst zijn geweest bij dezelfde werkgever:

Anciënniteit Bedrag
10 jaar € 124
20 jaar € 248
30 jaar € 496
40 jaar € 744

De werkgever moet de premie betalen in de maand die volgt op het bereiken van de voorziene anciënniteit.