Tijdskrediet

In de diamantnijverheid kan je enkel voltijds of halftijds tijdskrediet met motief opnemen indien daarover een cao is gesloten op het vlak van je onderneming. Voor de zorg van een gehandicapt kind tot 21 jaar is daarentegen geen sector-  of ondernemings-cao vereist.

Tijdskrediet met motief in het 1/5de stelsel is wel gegarandeerd voor elke werknemer.

Op je volledige loopbaan heb je recht op maximum 51 maanden tijdskrediet met zorgmotief. Enkel voor het motief “erkende opleiding” is het recht beperkt tot 36 maanden.

Opgelet:  de 51 maanden tijdskrediet met motief kunnen niet proportioneel worden opgenomen. De opname van één jaar 1/5de of één jaar voltijds tijdskrediet met motief, tellen beiden voor 12 maanden op het maximum krediet van 51 maanden