Aanvullende toelage bij werkloosheid

Het bedrag van de aanvullende toelage bij tijdelijke werkloosheid is vastgesteld op

  • € 12,50 per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 45 dagen tijdelijke werkloosheid
  • € 6,00 per vergoede werkloosheidsdag voor de volgende 45 dagen van  tijdelijke werkloosheid
  • € 2,00 per vergoede werkloosheidsdag voor elke volgende dag van tijdelijke werkloosheid

Maxima 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 45 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek). 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50 en/of € 6, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 90 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek).