Vakantiedagen oudere werknemers

Aan arbeiders van 56 jaar of ouder worden bijkomende vakantiedagen toegekend. De voorwaarden om recht te hebben op deze bijkomende vakantiedagen zijn:

  • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen
  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen
  • in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het volgende aantal effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd:
  • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen
  • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen
  • meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen. 

Je vergoeding wordt berekend op basis van het gemiddeld dagloon dat je verdiende bij de werkgever waar je in dienst was op 31 december van het vorig jaar. 

Je vraagt, na akkoord van de werkgever, de bijkomende vakantiedagen aan bij de Rijksverlofkas met het speciale aanvraagformulier.