Beëindiging arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wetgeving voor de opzegtermijnen.  Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden.  Maar eenvoudig is de nieuwe regelgeving niet. 

De diamantsector had tijdelijk nog een uitzonderingsregeling, maar valtl vanaf 1 januari 2018 ook onder de nieuwe wettelijke regeling. 

Vandaar ons advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbonds-afgevaardigde of met je vakbondsafdeling.  Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wilt nemen.