Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

(vroeger: brugpensioen) 

Tot eind 2017 is in de diamantnijverheid nog het volgende stelsel van toepassing:

➪ de regeling SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Werknemers die in de loop van 2016 of 2017 worden ontslagen, maar niet om dringende reden, kunnen toetreden tot dit stelsel.

Om in aanmerking te komen voor dit SWT, moet je:

  • 60 jaar of ouder zijn op het einde van je arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van deze cao;
  • een beroepsloopbaan hebben van:
  • voor de mannen: 40 jaar
  • voor de vrouwen: 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017  

In 2018 zijn in de diamantnijverheid de volgende stelsels van toepassing:

  • SWT vanaf de leeftijd van 62 jaar mits een beroepsloopbaan van 40 jaar voor de mannen en van 34 jaar voor de vrouwen
  • SWT vanaf de leeftijd van 58 jaar mits een beroepsloopbaan van 40 jaar, waarvan minimum 1000 effectief gewerkte dagen in de diamantnijverheid. 

Bedrag
De uitkering bestaat uit 2 delen:

werkloosheidsuitkeringen en een aanvullende vergoeding. 

De werkloosheidsuitkeringen zijn gelijk aan 60% van het laatst verdiende brutoloon. 

De aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen. 

Op het totale bedrag kunnen er nog inhoudingen zijn (sociale zekerheid en belastingen). De aanvullende vergoeding wordt betaald door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector. 

Bijkomende vergoeding
Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt verhoogd met € 1 per vergoede werkloosheidsdag.

Dit wordt in één keer uitbetaald met de opleg voor de maand november. Wie in de loop van het jaar met pensioen gaat, krijgt de opleg met zijn laatste uitkering. Aanvullende vakantietoelage

Een werknemer in SWT ontvangt jaarlijks een aanvullende vakantietoelage van € 74,37. Dit wordt uitbetaald door de Rijksverlofkas Diamant.