Aanvullende toelage bij ziekte

In de diamantsector, wordt aan de arbeiders een opleg bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte betaald na uitputting van het gewaarborgd loon. Dit is vanaf de 31ste dag ziekte. De voorwaarde is dat je 20 dagen hebt gewerkt in de 4 kwartalen die de aanvraag voorafgaan. Bij deeltijds werk is een pro rata regeling voorzien. 

Bedrag per vergoede ziektedag 

  • € 12,50 per dag met een maximum van 45 dagen;
  • € 6,00 per dag voor de volgende 45 dagen;
  • € 3,00 per dag voor elke volgende ziektedag in het stelsel van de vijfdagenweek tot op de dag dat de aanvrager een invaliditeitsuitkering geniet.  

Maxima

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 45 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek). 

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50 en/of € 6, mag voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen nooit meer bedragen dan 90 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek).