Sectoraal pensioenfonds

Voor elke actieve diamantbewerker wordt er een bijdrage gestort in het sectoraal pensioenfonds (AXA) door het ICD.  

Momenteel, 2023, is deze bijdrage gelijk aan:

  • 3 % van het bruto jaarloon aan 110 % voor arbeiders jonger dan 56 jaar
  • 9 % van het bruto jaarloon aan 110 % voor arbeiders van 56 jaar en ouder. 

Voor nieuwe toetreders (vanaf 2020) wordt de bijdrage bepaald op 3% van 110% van het bruto jaarloon, voor deze groep wordt de verhoging van 6% niet doorgevoerd.

Elk jaar, begin juni, zal elke diamantbewerker een individuele pensioenfiche ontvangen, zodat hij kan opvolgen hoe de aangroei van het aanvullend pensioen eruitziet.

 

Kom voor je aanvraag zeker langs bij je lokale ABVV kantoor.