Rustdagen

Je hebt altijd recht op minstens 1 rustdag, die door de werkgever wordt betaald. Het gaat hier om een vrij te kiezen snipperdag. De andere rustdagen worden toegekend op basis van het aantal bezoldigde dagen van het vorig jaar. 

Aantal rustdagen

Aantal bezoldigde dagen (vijfdagenstelsel)
1 1 tot 47
2 48 tot 94
3 95 tot 142
4 143 tot 189
5 Vanaf 190


Vakantie-, feest- en rustdagen 2018 De rustdagen worden collectief vastgelegd tijdens de paasvakantie. Ze worden één week vóór de rustdagen uitbetaald door de vakantiekas. Het bedrag is gelijk aan 2% van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%. 

ZOMERVAKANTIE  2018 
Van maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018 = 15 dagen.

De werkgever kan de week van 30 juli t/m 3 augustus 2018 verplaatsen naar de week van 20 augustus t/m 24 augustus 2018. Hij dient dit dan te melden aan het Paritair Comité vóór 31/12/2017.

WINTERVAKANTIE  2018
24, 26, 27, 28 en 31 december 2018 = 5 dagen. 

FEESTDAGEN  2018

Maandag                 01/01/2018 (Nieuwjaardag)

Maandag                 02/04/2018 (Paasmaandag)

Dinsdag                  01/05/2018 (Feest v/d Arbeid)

Donderdag              10/05/2018 (O.L.H-Hemelvaart)

Vrijdag                     11/05/2018 (vervangdag 21/07)

Maandag                 21/05/2018 (Pinkstermaandag)

Vrijdag                     29/06/2018 (Petrus en Paulus)

Zaterdag                 21/07/2018 (nationale feestdag ➪vervangen door 11/05/2018)

Woensdag              15/08/2018 (O.L.V-Hemelvaart ➪vervangen door 29/06/2018)

Donderdag              01/11/2018 (Allerheiligen)

Vrijdag                     02/11/2018 (vervangdag 11/11)

Zondag                   11/11/2018 (Wapenstilstand ➪vervangen door 02/11)

Dinsdag                  25/12/2018 (Kerstmis) 

RUSTDAGEN  2018
1 snipperdag vrij te kiezen in overleg met de werkgever.

Van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april 2018 = 4 dagen.

  • Diamantbewerkers met recht op 4 rustdagen: 3, 4, 5 en 6 april 2018.
  • Diamantbewerkers met recht op 3 rustdagen: 3, 4 en 5 april 2018.
  • Diamantbewerkers met recht op 2 rustdagen: 3 en 4 april 2018.
  • Diamantbewerkers met recht op 1 rustdag: 3 april 2018.

 5de rustdag vrij te nemen in overleg met de werkgever of vastleggen op ondernemingsvlak.