Tewerkstellingspremie

Indien je gedurende het vorige jaar minder dan 30 dagen een bestaanszekerheid hebt gekregen, kan je aanspraak maken op de tewerkstellingspremie. 

Het bedrag is gelijk aan € 12,50 per dag, met een maximum van 375 euro (30 dagen). 

De dagen waarvoor een bestaanszekerheid werd betaald, worden in mindering gebracht. 

Wanneer het aantal dagen bestaanszekerheid en het aantal bezoldigde dagen minder is dan 30, wordt het aantal te vergoeden dagen waarvoor men een tewerkstellingspremie kan krijgen, beperkt tot het aantal bezoldigde dagen.